EAF Finland

Sijoituskumppani kokeneille bisnesenkeleille

Tekes Pääomasijoitus Oy on sijoittanut 15 miljoonaa euroa EAF Finland -enkelirahastoon. Rahasto tekee enkelien kanssa sijoituksia enkelien valitsemiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin. Enkelit valitsee Euroopan investointirahasto EIF, joka on rahaston neuvonantaja ja  toinen sijoittaja. Rahaston yhteiskoko on 30 miljoonaa euroa.

Rahasto on tarkoitettu kokeneille bisnesenkeleille tukemaan heidän sijoitustoimintaansa innovatiivisiin suomalaisiin alkaviin pk-yrityksiin. Hakemisesta lisätietoa EIF:n verkkosivuilla

Yritykset voivat hakea sijoituksia valittavilta enkeleiltä, joiden nimet julkaistaan myöhemmin EIF:n sivuilla.

Miten enkelirahasto toimii?

Uuden rahaston toimintamalli on osa Euroopan investointirahaston enkelisijoitusohjelmaa. Suomen lisäksi kuudessa muussa EU-maassa toimii samalla periaatteella toimivat rahastot.

Rahaston kumppaneiksi valitut enkelit tekevät rahaston kanssa yhteissijoituksia enkelin valitsemiin suomalaisiin startup-yrityksiin.

Bisnesenkeli tekee päätökset sijoituksista ja niistä irtautumisista omasta ja rahaston puolesta.

Yhteissijoitukset tehdään 50-50 periaatteella, eli sekä rahasto että enkeli sijoittavat yritykseen saman verran.

Kuinka bisnesenkeli voi hakea ohjelmaan?

Rahaston yhteistyökumppaneiksi pääsevät bisnesenkelit valitsee Euroopan investointirahasto ja rahasto tekee yhteissijoitussopimuksen bisnesenkelin kanssa.

Valittavilta bisnesenkeleiltä vaaditaan seuraavia ominaisuuksia:

  • kokemus ja verkostot toimialalta, johon sijoittaa
  • useita onnistuneita sijoituksia
  • kyky löytää lupaavia yrityksiä
  • kyky sijoittaa ainakin 250 000 euroa kymmenen vuoden aikana

Hakeminen onnistuu Euroopan investointirahaston sivuilta:

http://www.eif.org/eaf

Euroopan investointirahasto julkaisee ohjelmassa mukana olevien enkelien nimet verkkosivuillaan. Yritykset voivat ottaa yhteyttä rahaston kumppaniksi valittuun enkeliin sijoituksen hakemiseksi.