Sijoitustoiminnan periaatteet

Tekes Pääomasijoitus Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat suomalaisiin alkaviin yrityksiin. Arvioimme tekevämme kahdesta neljään rahastosijoitusta vuosittain.

Sijoituskohteiksi valitsemme rahastoja, joita hallinnoivien pääomasijoitusyhtiöiden avainhenkilöillä on vahvaa toimialaosaamista, uskottava yrittäjä- tai sijoittajatausta sekä näyttöjä menestyksestä yritys- tai sijoitustoiminnasta. Rahastoa hallinnoivalla yhtiöllä ja sen avainhenkilöillä tulee olla uskottavat mahdollisuudet kerätä rahastolle riittävästi yksityistä pääomaa.

Tekes Pääomasijoitus Oy:n sijoitus rahastoon:

  • Kohderahaston kokonaispääoma on enintään noin 20 miljoonaa euroa.
  • Osuutemme rahastosta on merkittävä, pääsääntöisesti enintään puolet ja vähintään neljännes rahaston kokonaispääomasta.
  • Euromääräisesti sijoitussitoumuksemme koko vaihtelee tyypillisesti muutamasta miljoonasta korkeintaan kuuteen miljoonaan euroon.
  • Voimme hyväksyä epäsymmetrisen voitonjaon rahaston yksityisten sijoittajien hyväksi. Epäsymmetrinen voitonjako lisää yksityisten sijoittajien tuotto-odotuksia, jos rahasto menestyy.

Mitä Tekes Pääomasijoitus Oy odottaa hakijalta:

  • Rahaston hallinnointiyhtiön avainhenkilöillä on näyttöjä menestyksestä yritys- tai sijoitustoiminnassa sekä kokemusta toimialoilta, joilla toimiviin yrityksiin rahasto tekee sijoituksia.
  • Rahastolla on uskottava ja toteuttamiskelpoinen sijoituspolitiikka kohdeyrityksien arvon nostamiseen ja riskinmukaisen tuoton tekemiseen rahaston sijoittajille. Rahastojen kohdeyritykset ovat siemen- ja käynnistämisvaiheen yrityksiä.
  • Hallinnointiyhtiö pystyy keräämään rahastoon pääomaa yksityisistä lähteistä, kuten esimerkiksi institutionaalisilta sijoittajilta ja pääomarahastosijoituksia tekeviltä sijoitusyhtiöiltä.
  • Hallinnointiyhtiön avainhenkilöillä on halu ja kyky toimia pitkäjänteisesti ja kehittää toimintaansa pääomasijoittajana. Rahaston hallinnointiyhtiö, sen avainhenkilöt tai molemmat sijoittavat itse rahastoon.
  • Rahastolla on vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Näin rahoitusta voi hakea:

Young man at workdiagram

Financial review